دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران از دودکش صنایع تهران 28 فروردین 97 این دوره با حضور خانم دکتر شینا انصاری، مدیر کل دفتر پایش...
BOD و COD : شاخص‌های کیفیت فاضلاب( Wastewater Quality Indicators ) هر ماده قابل اکسایش و کاهش در آب یا پساب می‌تواند توسط فرایندهای...
بازدید از شرکت ره پویان صالح - روز دوم و سوم دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران
« روز پنجم دسامبر (15 آذر) هر سال " روز جهانی خاک " نام گرفته است. » « سال 2015 با پیام " خاک سالم برای زندگی سالم " از سوی سازمان ملل متحد به عنوان...
جمع بندی دوره آموزشی نمونه برداری دی اکسین و فوران - جمعه 31 فروردین 97 ، شرکت آزمونه فولاد جمع بندی دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین...
چند درصد آب های کره ی زمین، آب های شیرین قابل دسترس هستند؟
به هر نوع ماده ای که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود گفته میشود. کود ها به چند دسته...
وضعیت منابع آب ایران متوسط بارندگي دنيا 750 ميليمتر در سـال و متـوسط بارندگي ايران 250 ميليمتر در سال، با توزیع مکانی نامناسب می باشد: 50 درصد...