دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران از دودکش صنایع تهران 28 فروردین 97 این دوره با حضور خانم دکتر شینا انصاری، مدیر کل دفتر پایش...
BOD و COD : شاخص‌های کیفیت فاضلاب( Wastewater Quality Indicators ) هر ماده قابل اکسایش و کاهش در آب یا پساب می‌تواند توسط فرایندهای...
بازدید از شرکت ره پویان صالح - روز دوم و سوم دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران
« روز پنجم دسامبر (15 آذر) هر سال " روز جهانی خاک " نام گرفته است. » « سال 2015 با پیام " خاک سالم برای زندگی سالم " از سوی سازمان ملل متحد به عنوان...
جمع بندی دوره آموزشی نمونه برداری دی اکسین و فوران - جمعه 31 فروردین 97 ، شرکت آزمونه فولاد جمع بندی دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین...
چند درصد آب های کره ی زمین، آب های شیرین قابل دسترس هستند؟
عضویت قطعی مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان در شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی در سال 97
وضعیت منابع آب ایران متوسط بارندگي دنيا 750 ميليمتر در سـال و متـوسط بارندگي ايران 250 ميليمتر در سال، با توزیع مکانی نامناسب می باشد: 50 درصد...
به هر نوع ماده ای که دارای عناصر غذایی باشد و باعث بالا بردن حاصل خیزی خاک و افزایش عملکرد کیفی و کمی محصول شود کود گفته میشود. کود ها به چند دسته...