دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران از دودکش صنایع  تهران 28 فروردین 97

این دوره با حضور خانم دکتر شینا انصاری، مدیر کل دفتر پایش فراگیر، جمعی از کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و با همکاری شرکت بینا آزما برگذار شد. ارائه ی مطالب توسط  متخصصین شرکت وسلینگ آلمان، جناب آقای مهندس سعید بارور و جناب آقای ماتیاس بایر و ترجمه ی تخصصی همراه با توضیحات تکمیلی توسط جناب آقای دکتر ثامنی صورت گرفت. محور اصلی مطالب این دوره نیز اهمیت اندازه گیری این آلاینده ها و مرور ضوابط و روش های اندازه گیری آن ها بود. 

1

2

3

4

5