بازدید از شرکت ره پویان صالح - روز دوم و سوم دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران

photo 2018 05 13 10 43 18

photo 2018 05 13 10 43 24

photo 2018 05 13 10 45 46

photo 2018 05 13 10 44 37