جمع بندی دوره آموزشی نمونه برداری دی اکسین و فوران - جمعه 31 فروردین 97 ، شرکت آزمونه فولاد

جمع بندی دوره ی آموزشی نمونه برداری آلاینده های دی اکسین و فوران با حضور کارشناسان سازمان محیط زیست و متخصصین شرکت وسلینگ آلمان برگزار شد. در این جلسه مرور کلی بر مطالب ارائه شده در روز اول سمینار و همچنین قسمت عملی دوره  صورت گرفت و به بحث پیرامون سوالات مختلف شرکت کنندگان پرداخته شد. فایل مطالب ارائه شده از لینک های زیر قابل دریافت است:

Overview

Measurement of dioxins

428933108 994y