گزارش تصویری نمونه برداری آلاینده های  دی اکسین و فوران 

تاریخ نمونه برداری: 24 و 25 اردیبهشت 98

واحد: دودکش کوره های پسماند سوز صنعتی

IMG 4764

IMG 4781

IMG 4830

IMG 4859