آزمایشگاه بینا آزما سپاهان نماینده انحصاری آزمایشگاه دکتر بغدادی در استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری تولید کننده انواع کیت های آزمایشگاهی...
آلودگی محیط زیست به ترکیبات مضر و خطرناک ازمسایل مهمی است که امروزه جوامع مختلف بشری با آن روبه رو هستند. آلاینده ها در طی مسیر خود به آب، هوا و خاک...
سنگدانه های مورد استفاده دربتن ،آب طرح اختلاط بتن،آزمایشات برر روی خاک رس مورد استفاده در آجر رسی،انواع آجرتوکار و نما و مهندسی،پنل ها و آجرهای رسی...