آلودگی محیط زیست به ترکیبات مضر و خطرناک ازمسایل مهمی است که امروزه جوامع مختلف بشری با آن روبه رو هستند. آلاینده ها در طی مسیر خود به آب، هوا و خاک...
سنگدانه های مورد استفاده دربتن ،آب طرح اختلاط بتن،آزمایشات برر روی خاک رس مورد استفاده در آجر رسی،انواع آجرتوکار و نما و مهندسی،پنل ها و آجرهای رسی...
در این بخش با داشتن تجهیزات کامل و پرسنل متخصص کلیه آزمون های تخصصی، شامل آزمایشات شیمی مصالح (آجر، بلوک های سقفی رسی و...)، خاک (تعیین کلر،...