محصولات آرایشی و بهداشتی شامل ترکیبات مختلفی بوده که لازم است کیفیت و سلامت آنها با روش های تجربی و آزمایشگاهی ثابت شده باشد. چرا که این محصولات اصولا به صورت طولانی مدت مصرف شده و عدم کیفیت آن ها اثرات جانبی زیان باری بر روی مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. در بخش آزمایشگاهی محصولات آرایشی و بهداشتی بینا آزما در راستای کنترل کیفیت مواد، انواع آزمون ها از قبیل PH، درصد خلوص، درصد نمک (کلرید سدیم)، رنگ درصد آمین، اندیس یدی، اندیس صابونی، اندیس اسیدی، اندیس هیدروکسیل، درصد خاکستر سولفاته و ... با بهره گیری از بهترین مواد و تجهیزات اولیه آزمون بر روی مواد آرایشی و بهداشتی مختلف از جمله: ریمل، خط چشم، رژ لب، حنا، وازلین و ... انجام میگیرد.