فاضلاب و پساب

نمونه برداری و اندازه گیری انواع پارامترها در:

  • پساب صنایع شیمیایی، پتروشیمی و پالایشگاهی، صنایع فولاد، مس، آلومینیوم، روی و سرب، صنایع غذایی و داروسازی ، صنایع نساجی، صنایع سیمان، صنایع کاشی و سرامیک
  • فاضلاب خام مجتمع­های تجاری، اداری و مسکونی
  • شبکه فاضلاب شهری و تصفیه خانه ها
  • سپتیک تانک­ها

پارامترهای قابل اندازه گیری در فاضلاب و پساب:

پارامترهای عمومی:

Turbidity

کدورت

Temperature

دما

Color

رنگ

Salinity

شوری

Conductivity

هدایت الکتریکی

(Total Suspended Solids (TSS

کل مواد معلق

(Total Dissolved Solids (TDS

کل مواد محلول

pH

پی اچ

(Dissolved Oxygen (DO

اکسیژن محلول

(Chemical Oxygen Demand (COD

اکسیژن مورد نیاز شیمیایی

(Biochemical Oxygen Demand (BOD

اکسیژن مورد نیاز بیولوژیکی


یون های شیمیایی:

Sulfate

سولفات

Sulfite

سولفیت

Sulfide

سولفید

Chloride

کلراید

Total Phosphate

فسفات کل

Cyanide

سیانید

Bromine

بروماید

Carbonate

کربنات

Bicarbonate

بیکربنات

Nitrate

نیترات

Nitrite

نیتریت

Fluoride

فلوراید

Sodium

سدیم

Potassium

پتاسیم

Calcium

کلسیم

Ammonia

آمونیوم

Magnesium

منیزیم

 

مواد آلی:

Volatile Organic Compounds

مواد آلی فرار

Total Organic Carbon

کل کربن آلی