محیط زیست پاک و سالم یکی از اصلی ترین نیازهای انسان می باشد که ایجاد آن به دانش و تخصص نیاز دارد. بافت پیچیده ی پساب های صنعتی، ترکیبات شیمیایی مختلف مورد استفاده در سموم و کودهای کشاورزی و تنوع گازهای سمی و مخرب محیط زیست موجب شده که شناسایی و اندازه گیری این آلاینده ها بدون تجهیزات دقیق و کارشناسان مجرب امکان پذیر نباشد. شرکت مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان با داشتن تجهیزات پیشرفته و بهره گیری از کارشناسان مجرب و همچنین اتکا به پيشينه و تجربيات خود در زمينه ی خدمات آزمایشگاهی آماده ی نقش آفرینی در حوزه ی محیط زیست می باشد. آزمایشگاه تخصصي بینا آزما به عنوان آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست کشور آماده ارائه خدمات زیر با بالاترین کیفیت و سریع ترین زمان ممکن به شرکت های تولیدی و صنعتی و مزارع کشاورزی و دام پروری می باشد:

  • نمونه برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی، مزارع کشاورزی و دام پروری، مراکز زباله سوز شهری و بیمارستانی، باغات و بوستان های شهری، واحدهای تولید کمپوست و ورمی کمپوست و ...
  • اندازه گیری پارامترهای آلاینده آب، خاک و هوا جهت اخذ پروانه بهره برداری، افزایش ظرفیت و گواهینامه های زیست محیطی مانند ISO 14000
  • تجزیه تحلیل انواع نمونه های خاک، آب و پساب
  • بررسی صحت عملکرد انواع سامانه های فیلتراسیون، RO و تصفیه پساب
  •  مجری طرح پايش خود اظهاري سازمان حفاظت محيط زيست

كليه نتايج آناليزهاي انجام شده توسط اين آزمايشگاه در بخش آب و پساب و خاک مورد تائيد سازمان حفاظت محيط زيست كشور می باشد.