آزمایشگاه بینا آزما سپاهان
 
 
نماینده انحصاری آزمایشگاه دکتر بغدادی در استانهای اصفهان و چهار محال و بختیاری 
تولید کننده انواع کیت های آزمایشگاهی ومحلولهای استاندارد آنالیز آب و فاضلاب