نماینده انحصاری آزمایشگاه دکتر بغدادی در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری تولید کننده انواع کیت های آزمایشگاهی آنالیز آب و پساب