در این بخش انواع فراورده های سلولزی بهداشتی ( دستمال کاغذی ، نوار بهداشتی ، پوشک بچه ،....) مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی از نظر فیزیکی و...
با توجه به اینکه ایران از بزرگترین مصرف کنندگان شوینده می باشد لذا اطمینان از کیفیت این محصولات مورد توجه عموم می باشد. آزمایشگاه مواد شوینده بینا...