تاریخچه و معرفی شرکت :

شرکت مهندسین مشاوربینا آزما سپاهان در سال 1383 در اصفهان تاسیس شده است. در این مدت با جذب و آموزش نیروهای متخصص و کارآمد و با استفاده از تخصص و تجربه این کارشناسان و فراهم آوردن تجهیزات مناسب و به روز می تواند در زمینه خدمات آزمایشگاهی، مقاومت مصالح، آسفالت، خاک، شیمی، مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، عیارسنجی فلزات گرانبها (طلا و نقره)، آزمایشگاه سلولزی، انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک با بهترین کیفیت ارائه نماید.
مدیریت اجرایی و کارکنان :

درحال حاضر حدود 20 نفر در بخشهای مختلف این شرکت و بخشهای ستادی و سایر بخشها مشغول به کارندو جملگی کارآمد و متخصص و با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با نیازهای شرکت می باشند و سعی بر این است تا به صورت مستمر توان فنی و اجرایی آنها با آموزشهای لازم و حضور در دوره ها و کارگاههای آموزشی ارتقا پیدا کند.
هیئت مدیره شرکت نیز همگی کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی و در رشته های مرتبط و دارای تجربه لازم با موضوع شرکت می باشند.

گواهینامه ها :

تاریخچه و معرفی شرکت :

شرکت مهندسین مشاوربینا آزما سپاهان در سال 1383 در اصفهان تاسیس شده است. در این مدت با جذب و آموزش نیروهای متخصص و کارآمد و با استفاده از تخصص و تجربه این کارشناسان و فراهم آوردن تجهیزات مناسب و به روز می تواند در زمینه خدمات آزمایشگاهی، مقاومت مصالح، آسفالت، خاک، شیمی، مواد آرایشی و بهداشتی، شوینده ها، عیارسنجی فلزات گرانبها (طلا و نقره)، آزمایشگاه سلولزی، انجام مطالعات زمین شناسی و ژئوتکنیک با بهترین کیفیت ارائه نماید.
مدیریت اجرایی و کارکنان :

درحال حاضر حدود 20 نفر در بخشهای مختلف این شرکت و بخشهای ستادی و سایر بخشها مشغول به کارندو جملگی کارآمد و متخصص و با مدارک تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد مرتبط با نیازهای شرکت می باشند و سعی بر این است تا به صورت مستمر توان فنی و اجرایی آنها با آموزشهای لازم و حضور در دوره ها و کارگاههای آموزشی ارتقا پیدا کند.
هیئت مدیره شرکت نیز همگی کارشناس و کارشناس ارشد مهندسی و در رشته های مرتبط و دارای تجربه لازم با موضوع شرکت می باشند.

گواهینامه ها :