با توجه به سوابق کارهای اجرایی مؤسسان و نیاز بازار به خدمات خاص آزمایشگاهی، شرکت مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان در سال 1383 تأسیس شد.

 

در این مدت برای انجام خدمات سریع و دقیق آزمایشگاهی مورد درخواست مشتریان با جذب و آموزش نیروهای متخصص و کارآمد و با استفاده از تخصص کارشناسان مجرب و فراهم آوردن تجهیزات مناسب و به روز، این شرکت توانست در زمینه ژئوتکنیک، آزمایشگاه های مقاومت مصالح، قیر و آسفالت، شیمی و محیط زیست، تعیین ماهیت و عیارسنجی فلزات گرانبها حوزه فعالیت های خود را گسترش دهد.

 

هدف و خط مشی کیفیت اصلی شرکت، تلاش در جهت ارائه خدمات، مطابق نیاز مشتریان و الزامات استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط بوده و برای حفظ و افزایش رضایت مشتریان، بهبود مستمر را به عنوان محور اصلی عملکرد خود قرار داده است.