تماس با ما

 

 

 

آدرس: اصفهان، خیابان جی، شهروند جنوبی

کد پستی: 67311-81569

تلفن: 35246879-031 , 35246880-031

دفتر گمرک:
اصفهان، کیلومتر 5 جاده شیراز

ایمیل: info@binaazma.com