آزمایشگاه بینا آزما سپاهان خدمات آزمایشگاهی در حوزه های محیط زیست ،ژئوتکنیک و مکانیک خاک را با تخفیف 20 درصدی به دانشجویان و محققان ارائه می دهد.

https://www.instagram.com/p/CdBsLaqosBo/?igshid=MDJmNzVkMjY=