مجموعه آزمایشگاهی مهندسین مشاور بینا آزما سپاهان ،از سال 1396 به مجموعه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی پیوسته است و خدمات خود را در حوزه‌های گوناگونی چون ژئوتکنیک، مقاومت مصالح، محیط زیست، شیمی و تعیین ماهیت و بسیاری از حوزه‌های دیگر به مخاطبان ارائه می‌دهد.این مجموعه در راستای بهره‌مندی هرچه بهتر دانشگاهیان و پژوهشگران، خدمات خود را با تخفیف‌های 20 و 40 درصدی ارائه می‌کند. بر این اساس، خدمات آزمایشگاهی در حوزه ژئوتکنیک از تخفیف 40 درصدی و خدمات آزمایشگاهی محیط زیست از تخفیف 20 درصدی برخوردار خواهند شد.www.labsnet.ir