شرکت بینا آزما سپاهان در 5 عنوان شغلی کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک و ژئوتکنیک ، تکنسین آزمایشگاه خاک  ،کارشناس آزمایشگاه محیط زیست و شیمی ، تکنسین آزمایشگاه محیط زیست و شیمی و همچنین کارپرداز نیرو میپذیرید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و یا ارسال رزومه به سایت زیر مراجعه نمایید.

www.e-estekhdam.com