به گزارش پایگاه خبری شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی، انجام آزمون‌های دقیق، کیفی و کارآمد از مهم‌ترین لازمه‌های توسعه پژوهش‌های کیفی و کارآمد است. شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی علاوه بر زیست‌بوم مساعد و گسترده‌ای که از صدها آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی ارائه کننده این خدمات با کیفیت مطلوب فراهم آورده، مسیر را برای تسهیل دریافت این خدمات به مخاطبان، از جمله دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان فناور هموار کرده است.بر همین اساس شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی با هدف ارتقای پژوهش‌ها، توسعه طرح‌های دانشگاهی و تحقیقاتی و استفاده بهتر از برترین خدمات آزمایشگاهی و آنالیزی، باشگاه مشتریان را متشکل از مخاطبین این خدمات راه‌اندازی کرده و به صورت فصلی، تسهیلاتی را در قالب اعتبار به اعضای باشگاه ارائه می‌کند. اعضای باشگاه نیز می‌توانند این اعتبار را در قالب تخفیف دریافت خدمات آزمایشگاهی، با بهره‌مندی از خدمات مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی مورد استفاده قرار داده و ضمن پیشبرد پژوهش‌ها و طرح‌های تحقیقاتی یا فناورانه خود، گامی در مسیر ارتباط پژوهش و صنعت و توسعه طرح‌های فناورانه بردارند.

www.labsnet.ir