حضور مجموعه آزمایشگاهی مهندسین مشاور، دانش بنیان بینا آزما سپاهان در پاویون شرکت های دانش بنیان نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران (سالن41)

12  الی 15 مرداد ماه سال 1402