در نهمین دوره ارزیابی عملکرد آزمایشگاه‌های عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت بینا آزما سپاهان با افتخار موفق به کسب رتبه چهل و پنج ام در بین 590 مرکز عضو در کشور در سال 1401 گردیده است.

https://labsnet.ir/news/69972