آزمایشگاه شیمی و تعیین ماهیت

Chemistry Laboratory and Material Testing & Identification

 

 

 

  • تعیین مواد زیان آور در مصالح ساختمانی شامل:

کلر، سولفات، سولفور، گچ، ذغال سنگ و لیگنیت، ناخالصی های آلی و …

  • تعیین ماهیت مواد

مواد پلیمری

نخ و الیاف

مواد معدنی

قیر