مقاومت مصالح ساختمانی

 

 

 

  • انواع آجر رسی

ویژگی های هندسی، مقاومت فشاری، مقاومت خمشی، جذب آب، املاح محلول در آب، یخ زدگی، ذرات منبسط شونده

 

  • آجرهای رسی سبک غيرباربر با سوراخ‌های افقی، پنل‌های آجری رسی سبک غيرباربر با سوراخ‌های افقی

ویژگی های هندسی، وزن مخصوص، چگالی ظاهری، املاح محلول، مقاومت خمشی، میزان مواد منبسط شونده

 

  • بلوک های سقفی مورد مصرف در سقف های تیرچه بلوک

ویژگی های هندسی، املاح  محلول، مقاومت خمشی، جذب آب

 

  • بلوک های گچی

ویژگی های هندسی، جرم سطحی، چگالی خشک، مقاومت خمشی، مقدار رطوبت، جذب آب، pH

 

  • بلوک های سیمانی توخالی دیواری

ویژگی های هندسی، وزن مخصوص توده ای، مقاومت فشاری، جذب آب

 

  • موزاییک سیمانی با کاربرد های داخلی و بیرونی

ویژگی های هندسی، مقاومت سایشی، مقاومت خمشی، جذب آب سطحی و مطلق، میزان سرخوردگی

 

  • انواع سنگ های ساختمانی(گرانیت،مرمریت،تراورتن،آهکی و …)

تعیین مقاومت سایشی در اثر رفت و آمد، تعیین مقاومت فشاری، تعیین ضریب گسیختگی، تعیین مقاومت خمشی، تعیین جذب آب و وزن مخصوص

 

  • سنگ فرش مشبک بتنی

ویژگی های هندسی، مقاومت فشاری، جذب آب

 

  • آجر کف فرش برای معابر صنعتی

ویژگی های هندسی، مدول گسیختگی، جذب آب، مقاومت در برابر اسید سولفوریک