حضور شرکت بینا آزما سپاهان در پاویون شرکت های دانش بنیان نوزدهمین نمایشگاه بین المللی متالورژی (ایران متافو)

https://www.inif.ir