حضور شرکت بینا آزما سپاهان در نمایشگاه بین المللی معدن،صنایع،معدنی،فرآوری مواد معدنی ،ماشین آلات معدنی و راهسازی ،خدمات و تجهیزات وابسته

18 الی 21 دی ماه سال 1401

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی اصفهان