اولین جلسه هیئت مدیره جدید کانون انجمن صنفی کارفرمایان استان اصفهان

اولین جلسه هیئت مدیره جدید کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان اصفهان با حضور آقایان آرش پورزرگر، سید عبدالوهاب سهل آبادی، مهدی جعفر پیشه، رضا چینی، اکبر حسین زاده زری باف، حمید خوش طالع، ابراهیم احمدی و محمد گوهریان  بعنوان اعضا اصلی در تاریخ بیست و چهارم آذر ماه در محل کانون کارفرمایان استان اصفهان برگزار گردید.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!