طرح های خدمات اعتباری شبکه آزمایشگاهی در نیم سال اول 1401 اعلام شد.

رضا اسدی فرد مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت :در سال جاری برای حمایت از پژوهش های آزمایشگاهی در کشور اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده که یکی از آنها ارائه 40 میلیون ریال یارانه با تخفیف 50 درصد به اعضای هیئت علمی سراسر کشور است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!