برگزاری جلسه تخصصی جهت بررسی طرح های شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد سامانه شفافیت برداشت آب زاینده رود و سامانه اندازه گیری دقیق میزان آلایندگی صنایع کوچک و بزرگ اصفهان

جلسه تخصصی با حضور جناب آقای دکتر طغیانی نماینده محترم اصفهان در مجلس شورای اسلامی جهت بررسی طرح های شرکتهای دانش بنیان برای ایجاد سامانه شفافیت برداشت آب و سامانه اندازه گیری دقیق میزان آلایندگی صنایع کوچک و بزرگ اصفهان.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!