گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبری با حضور مدیر فنی بخش شیمی و محیط زیست شرکت بینا آزما سپاهان

حضور در مجموعه گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  با حضور سرکار خانم زهرا شاکرمی مدیر فنی بخش شیمی و محیط زیست شرکت بینا آزما سپاهان.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!