فهرست نتایج هشتمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

شرکت بینا آزما سپاهان موفق به کسب رتبه شصت ام در فهرست نتایج هشتمین دوره ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی  فناوری های راهبردی سال 1400  گردیده است.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!