گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی با حضور مدیر فنی بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت بینا آزما سپاهان

حضور در مجموعه گفت و گوهای مجازی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی  با حضور سرکار خانم اشرف الاسادات شریفی مدیر فنی بخش ژئوتکنیک و مقاومت مصالح شرکت بینا آزما سپاهان.

 

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!