مصاحبه مدیر آزمایشگاه بینا آزما سپاهان ، جناب آقای آرش پورزرگر با ستاد خبری کارآفرین نیوز

مدیر آزمایشگاه مجموعه آزمایشگاهی بینا آزما سپاهان، جناب آقای آرش پورزرگر ،طی یک نشست خبری با ستاد خبری کارآفرین نیوز در رابطه با اقدامات این مجموعه به عنوان یک شرکت فنی و مهندسین دانش بنیان مصاحبه نمود. در این مصاحبه وی به انجام  اولین نمونه‌برداری از دی‌اکسین و فوران در ایران زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست توسط این مجموعه اشاره نمود. لازم به ذکر است همکاری این مجموعه با سازمان های  استاندارد، محیط زیست و دانشگاه ها ، صنایع و …… منجر شده است این شرکت جایگاه ویژه ای را در صنعت کسب نماید.

https://www.karafarinnews.ir

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!